Verzeker met onze uitvaartverzekering voordelig je uitvaart, begrafenis, crematie of teraardebestelling bij Verzeker je Eigen Uitvaart.nl. Ons assurantiekantoor heeft met deze uitvaartpolis voor u een goedkope premie en goede voorwaarden voor de verzekering van uw crematie, begrafenis, begankenis, begrafenisstoet,begrafenisplechtigheid, uitvaartplechtigheid, begraving, graflegging, lijkverbranding of teraardebestelling. Online premie berekenen en afsluiten. Goedkope uitvaartverzekering. Goedkoper dan Dela (Dela Uitvaartplan). Goedkoper dan Monuta (Monuta Uitvaartverzekering in geld). Goedkoper dan Yarden (Yarden uitvaartverzekering). <P> <!-- Inhoud --> <H1>Welkom op Verzeker je eigen Uitvaart</H1><P> <FONT CLASS="Standaard"> <H3>Uitvaart</H3><FONT CLASS="Standaard"> <B>In het dagelijks leven staat u niet altijd stil bij uitvaart of uitvaartverzekering. Het liefst schuiven we dit voor ons uit. Toch is het goed om eens na te denken over hoe u dat voor later geregeld wilt hebben. Dit kan met een uitvaartverzekering</B><P> <H3>Eenvoudig uitvaartverzekering afsluiten</H3><FONT CLASS="Standaard"> Op deze site kunt u op een eenvoudige wijze de onkosten van een uitvaart berekenen waardoor u wellicht bewust wordt van de hoogte van deze kosten. Tevreden over de uitkomsten, dan kunt u deze uitvaartverzekering gewoon online afsluiten.<P> <H4>Goedkoopste uitvaartverzekering</H4><FONT CLASS="Standaard"> Onder Produktinfo kunt u zien dat wij voor u de goedkoopste uitvaartverzekering geselecteerd hebben.<P> <H3>Advies</H3><FONT CLASS="Standaard"> Omdat wij u zo goed mogelijk van dienst willen zijn bieden wij u op onze website diverse online hulpmiddelen waarmee u zich kunt oriënteren op onze diensten en op de producten die wij bieden. Wij benadrukken dat wij daarnaast altijd klaar staan om u met onze persoonlijke adviezen te begeleiden in het nemen van de juiste beslissingen. Mocht u via onze site direct een financieel product (zoals een verzekering) afsluiten, bedenkt u dan, dat er in dat geval van zo'n advies géén sprake is.<P> <!-- Produktinfo --> <A HREF='#Uitvaartverzekering'><H2><B>De voordelen van onze uitvaartverzekering</B></H2></A> <IMG SRC="Fotos/Grafstenen.jpg" CLASS="FotoR" align=right ALT="Uitvaartverzekering - regel uw uitvaart goed"> <UL> <LI><A HREF='#Eenvoudigafsluiten'>Eenvoudig af te sluiten</A></LI> <LI><A HREF='#Combinatiepolis'>Meerdere personen op één polis mogelijk</A></LI> <LI><A HREF='#Overigekosten'>Uitkering ook te gebruiken voor reiskosten familie buitenland en successierechten</A></LI> <LI><A HREF='#Verzekerdbedrag'>Verzekerd bedrag op maat</A></LI> <LI><A HREF='#Premie-indexering'>Indexering van het verzekerde bedrag door premie-indexering</A></LI> <LI><A HREF='#Winstdeling'>Indexering van het verzekerde bedrag door winstdeling</A></LI> <LI><A HREF='#Premie'>Keuze premiebetaling van 10, 20 of 30 jaar</A></LI> <LI><A HREF='#Premie'>Lage premie</A></LI> <LI><A HREF='#Premievergelijking'>Goedkoopste uitvaartverzekering (goedkoper dan Monuta, Yarden en Dela)</A></LI> <LI><A HREF='#Dekkingongeborenkind'>Dekking ongeboren kind</A></LI> <LI><A HREF='#Belasting'>Over de uitkering wordt geen inkomstenbelasting geheven</A></LI> <!-- <LI><A HREF='#Premievrijarbeidsongeschikt'>Premievrijstelling bij afbeidsongeschiktheid (aanvullende verzekering)</A></LI> --> </UL> <A NAME='Uitvaartverzekering'></A> <H3>Uitvaartverzekering</H3><FONT CLASS="Standaard"> De uitvaartkostenverzekering keert bij overlijden het verzekerde bedrag uit om de kosten van begrafenis of crematie op te vangen.<BR> De uitkering stelt de nabestaanden in staat om zelf te bepalen op welke wijze de uitvaart wordt verzorgd. <BR>U kunt dit ook zelf bepalen door gebruik te maken van een Senarium, waarin u zelf uw wensen aan kunt geven. U vindt deze op de Downloads pagina.<P> </FONT> <A NAME='Eenvoudigafsluiten'></A> <H3>Afsluiten</H3><FONT CLASS="Standaard"> Op deze website kunt u zeer eenvoudig een uitvaartverzekering afsluiten. U kunt vrijblijvend een premieberekening maken en indien de premie u bevalt kunt u de verzekering direct online afsluiten.<P> </FONT> <A NAME='Combinatiepolis'></A> <H3>Combinatiepolis</H3><FONT CLASS="Standaard"> Twee of meer personen kunnen op één polis worden verzekerd. Per verzekerde kan een verzekerd bedrag worden gekozen. De polis kan later gesplitst worden (bijvoorbeeld als een kind zelfstandig gaat wonen).<P> </FONT> <A NAME='Overigekosten'></A> <H3>Overige kosten</H3><FONT CLASS="Standaard"> De uitkering dient in de eerste plaats om de kosten van een begrafenis of crematie te dekken maar kan ook gebruikt worden voor andere extra uitgaven zoals reiskosten voor verwanten die in het buitenland wonen en belastingen zoals successierechten.<P> </FONT> <A NAME='Verzekerdbedrag'></A> <H3>Verzekerd bedrag</H3> <FONT CLASS="Standaard"> Het verzekerde bedrag is minimaal €&nbsp;1.500,- en maximaal €&nbsp;15.000,- per persoon.<BR> Aan de hand van de uitvaartkostenmeter (te vinden op de pagina Kosten Uitvaart) bepaalt u zelf de hoogte van het verzekerde bedrag. U mag ook een hoger of een lager bedrag kiezen. Anders dan bijvoorbeeld bij de uitvaartverzekering in natura van Dela bent u eigen baas en kunt u zelf kiezen.<P> </FONT> <A NAME='Premie-indexering'></A> <H3>Premie-indexering</H3><FONT CLASS="Standaard"> Als u kiest voor een verzekering met premie-indexering blijft het verzekerde bedrag gedurende de looptijd op pijl. <P> </FONT> <A NAME='Winstdeling'></A> <H3>Winstdeling</H3><FONT CLASS="Standaard"> U neemt altijd deel in de winstdeling. Ieder jaar ontvangt u hiervan een overzicht.<P> </FONT> <A NAME='Premie'></A> <H3>Premie</H3> <FONT CLASS="Standaard"> De premie is afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de verzekerde en wordt, naar eigen keuze, periodiek of eenmalig door storten van een koopsom betaald.<BR> De duur van premiebetaling is minimaal 10 en maximaal 30 jaar. Wij adviseren u de premie te betalen tot aan uw VUT of pensioenleeftijd. Op dat moment kan uw inkomen immers dalen en bent u gebaat bij lage lasten. </FONT><P> <A NAME='Premievergelijking'></A> <H3>Premievergelijking uitvaartverzekering</H3> <FONT CLASS="Standaard"> Onderstaande voorbeelden vergelijken onze premie met die van Monuta, Yarden en Dela.<BR> Zoals u ziet zijn wij goedkoper dan Monuta, Yarden en Dela.<BR> </FONT> <TABLE CELLSPACING=0 CELLSPACING=0 BORDER=1 CLASS="Premietabel"> <TR><TD valign=top>&nbsp;</TD><TD valign=top ><B><FONT CLASS="Standaardgeel">Verzeker je<BR> eigen uitvaart</B></TD><TD valign=top><B><FONT CLASS="Standaard">Monuta<BR>Uitvaart-<BR>verzekering<BR> in geld</B></TD> <TD valign=top><B><FONT CLASS="Standaard">Yarden <BR>Uitvaart-<BR>verzekering</B></TD> <TD colspan=2 valign=top><B><FONT CLASS="Standaard">Dela<BR>Uitvaartplan</B></TD> </TR> <TR><TD valign=top><FONT CLASS="Standaard">Man, 29 jr. oud, 30 jr. premie, €&nbsp;5.000,-</TD><TD valign=top align=right><FONT CLASS="Standaardgeel"><B>€&nbsp;&nbsp;&nbsp;7,28&nbsp;</B></TD><TD valign=top align=right><FONT CLASS="Standaard"><B>€&nbsp;&nbsp;&nbsp;9,23&nbsp;</B></TD><TD valign=top align=right><FONT CLASS="Standaard"><B>€&nbsp;&nbsp;&nbsp;8,72&nbsp;</B></TD><TD valign=top align=right><FONT CLASS="Standaard"><B>€&nbsp;&nbsp;&nbsp;10,07&nbsp;</B></TD> <TD valign=top align=left><FONT CLASS="Standaard">(Uitvaartplan Basis)</TD></TR> <TR><TD valign=top><FONT CLASS="Standaard">Vrouw, 40 jr. oud, 25 jr. premie, €&nbsp;8.000,-</TD><TD valign=top align=right><FONT CLASS="Standaardgeel"><B>€&nbsp;14,66&nbsp;</B></TD><TD valign=top align=right><FONT CLASS="Standaard"><B>€&nbsp;18,22&nbsp;</B></TD><TD valign=top align=right><FONT CLASS="Standaard"><B>€&nbsp;20,85&nbsp;</B></TD> <TD valign=top align=right><FONT CLASS="Standaard"><B>€&nbsp;&nbsp;&nbsp;20,78&nbsp;</B></TD> <TD valign=top align=left><FONT CLASS="Standaard">(Uitvaartplan Uitgebreid)</TD> </TR> <TR><TD valign=top><FONT CLASS="Standaard">Man, 55 jr. oud, 20 jr. premie, €&nbsp;12.000,-</TD><TD valign=top align=right><FONT CLASS="Standaardgeel"><B>€&nbsp;74,98&nbsp;</B></TD><TD valign=top align=right><FONT CLASS="Standaard"><B>€&nbsp;83,88&nbsp;</B></TD><TD valign=top align=right><FONT CLASS="Standaard"><B>€&nbsp;81,53&nbsp;</B></TD> <TD valign=top align=center><B>-</B></TD> <TD valign=top align=left><FONT CLASS="Standaard">(Geen vergelijkbaar Dela produkt)<!-- (Vergelijkbaar Dela produkt (Uitvaartplan met Plus €&nbsp;8.750,-) Niet beschikbaar met premiebetaling tot 65 jr.) --></TD> </TR> </TABLE> <P> <FONT CLASS="Standaard"> <A NAME='Dekkingongeborenkind'></A> <H3>Dekking ongeboren kind</H3> <FONT CLASS="Standaard"> Indien een kind na 24 weken zwangerschap levenloos ter wereld komt of binnen 30 dagen na de geboorte overlijdt keert de uitvaartverzekering 30% van het verzekerde bedrag van de vrouwelijke verzekerde uit. </FONT><P> <A NAME='Belasting'></A> <H3>Belastingen</H3> <FONT CLASS="Standaard"> </FONT>Over de uitkering van een uitvaartverzekering wordt geen inkomstenbelasting geheven. In het huidige belastingstelsel is de opgebouwde waarde tot een bepaalde grens vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.<P> <!-- <A NAME='Premievrijarbeidsongeschikt'></A> <H3>Arbeidsongeschiktheid</H3> <FONT CLASS="Standaard"> Als u arbeidsongeschikt wordt kan het zijn dat uw inkomen zo laag wordt dat u de premie niet meer kunt betalen.<BR> Om dit te voorkomen bestaat er de mogelijkheid een aanvullende verzekering te sluiten die bij arbeidsongeschiktheid meer dan 65% van de premie opvangt.<BR> De premie van deze extra verzekering is afhankelijk van de leeftijd aan het einde van de premiebetalingsduur: 4% tot 46 jaar, 5% van 46 t/m 56 jaar en 7% bij 56 jaar of hoger.<P> </FONT> --> <!-- Berekenen --> <FONT CLASS="Standaard">Hier kunt u de premie van onze uitvaartverzekering berekenen en indien u dat wenst de verzekering afsluiten.<P> <!-- Kosten uitvaart --> <FONT CLASS="Standaard">Met onderstaande uitvaartkostenmeter kunt u de kosten van een uitvaart berekenen.<P> <IMG SRC="Afbeeldingen/SEDW150x181.gif" border=0 align=left> <H3>Introductie</H3> SEDW verzekeringen verzorgt verzekeringen voor particulieren en bedrijven. <BR>Wij bemiddelen in verzekeringen, pensioenen en hypotheken. <BR>Onze kantoren voldoen aan alle wettelijke eisen. In onze Dienstenwijzer treft u hierover alle bijzonderheden aan. <P> <H3>Kantoorlocaties</H3> SEDW heeft kantoren in Alkmaar en Haskerhorne.<P> <H3>Internetverzekeringen</H3> Omdat wij u zo goed mogelijk van dienst willen zijn bieden wij u op onze website diverse online hulpmiddelen waarmee u zich kunt oriënteren op onze diensten en op de producten die wij bieden. Wij benadrukken dat wij daarnaast altijd klaar staan om u met onze persoonlijke adviezen te begeleiden in het nemen van de juiste beslissingen. Mocht u via onze site direct een financieel product afsluiten, bedenkt u dan, dat er in dat geval van zo'n advies géén sprake is.<P> <H3>Wettelijke eisen</H3> SEDW voldoet aan alle wettelijke eisen. Wij beschikken over alle benodigde vergunningen en diploma’s.<BR> Onze adviseurs zijn in het bezit van Assurantie B en zijn Erkend Hypotheek Adviseur. We zijn aangesloten bij het klachteninstituut KiFiD.<P> <H3>Onafhankelijk</H3> SEDW is lid van de NBVA. De NBVA is een vereniging van onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs. Dit betekent dat wij onafhankelijk zijn in ons advies en met u bepalen waar wij uw verzekering onderbrengen.<P> <H3>Dienstenwijzer</H3> Klik <A HREF="Downloads/Algemeen/SEDW/dienstenwijzer sedw 1.2.pdf" TARGET="_BLANK">hier</A> om de SEDW dienstenwijzer te bekijken. <P> <H3>Bedrijfsfolder</H3> Klik <A HREF="Downloads/Algemeen/SEDW/SEDW bedrijfsfolder.pdf" TARGET="_BLANK">hier</A> om de SEDW bedrijfsfolder te bekijken. <P> <H3>Adobe Acrobat Reader</H3> Om deze PDF bestanden te kunnen bekijken heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op onderstaande knop om deze te downloaden.<BR> <A HREF="http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html" TARGET="_BLANK"><IMG SRC="Afbeeldingen/get_adobe_reader.gif" BORDER=0></A> <P> <H3>Website SEDW</H3> Sedw heeft een eigen website. Hierop treft u niet alleen informatie aan over ons kantoor maar ook het laatste nieuws over verzekeringen en financieringen. <BR> Kijkt u ook eens naar de met ons samenwerkende specialisten zoals notaris, advocaat. letseljurist, vermogensbeheerder, fiscaal specialist. Als klant van Sedw staan ook deze tot u beschikking. <BR> <A HREF="http://www.sedw.nl" TARGET="_BLANK">SEDW website</A><P> <P> <IMG SRC="Fotos/Keyboardclose1.jpg" CLASS="FotoL" align=left> <H3>SEDW</H3> <A HREF="Downloads/Algemeen/SEDW/dienstenwijzer sedw 1.2.pdf" TARGET="_BLANK">Dienstenwijzer</A><BR> <A HREF="Downloads/Algemeen/SEDW/SEDW bedrijfsfolder.pdf" TARGET="_BLANK">Bedrijfsfolder</A><P> <H3>Brochure en Voorwaarden</H3> De voorwaarden van de Uitvaartverzekering.<BR> <A HREF="Downloads/Verzekeren/Uitvaart_Folder_AFLUK-0802.pdf" TARGET="_BLANK">Brochure Uitvaartverzekering</A><BR> <A HREF="Downloads/Verzekeren/Voorwaarden/Voorwaarden_Uitvaart_AVWUK07.pdf" TARGET="_BLANK">Algemene voorwaarden Uitvaartverzekering</A><P> <H3>Afkoopbrief</H3> Met deze brief kunt u de waarde van uw huidige uitvaartverzekering opvragen en vervolgens beslissen of u deze wilt afkopen. De afkoopsom kunt u gebruiken voor het afsluiten van de nieuwe verzekering.<BR> <A HREF="Downloads/Verzekeren/Afkoopbrief.doc" TARGET="_BLANK">Afkoopbrief</A><P> <P> <H3>Scenarium</H3> Met dit document kunt u uw wensen voor uw uitvaart vastleggen. Dit document kunt in uw bij uw uitvaartpolis bewaren.<BR> Het Word bestand is digitaal in te vullen, het PDF bestand kunt u alleen invullen nadat u deze geprint heeft.<BR> Het kan zijn dat Word het bestand opent in de ontwerpmodus. In dat geval kunt u de tekstvakken en keuzevakken niet gebruiken. U kunt de ontwerpmodus uitschakelen met de knop <IMG SRC="Afbeeldingen/Ontwerpmodus.jpg" BORDER=0>. Indien deze knop niet standaard weergegeven wordt klikt u in het menu op Beeld -> Werkbalken -> Werkset besturingelementen.<BR> <A HREF="Downloads/Scenarium.doc" TARGET="_BLANK">Scenarium in .DOC (Word) formaat</A><BR> <A HREF="Downloads/Scenarium.pdf" TARGET="_BLANK">Scenarium in .PDF (Adobe Acrobat) formaat</A><P> <H3>Adobe Acrobat Reader</H3> Een groot deel van de downloadbestanden is in PDF formaat. Om PDF bestanden te kunnen bekijken heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op onderstaande knop om deze te downloaden.<BR> <A HREF="http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html" TARGET="_BLANK"><IMG SRC="Afbeeldingen/get_adobe_reader.gif" BORDER=0></A> <!-- Links --> <H3>Verzekeringen en financieringen</H3><P> <TABLE width=100% CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 BORDER=0> <TR><TD align=center valign=middle> <A HREF="http://www.sedw.nl "TARGET="_BLANK"> <IMG SRC="Afbeeldingen/SEDWweb.jpg" BORDER=0 ALT="SEDW verzekeringen"></A><BR> </TD> <TD align=center valign=middle> <!-- Activeren als website actief is <A HREF="http://www.verzekerjeeigen.nl "TARGET="_BLANK"><BR> <IMG SRC="Afbeeldingen/Verzekerjeeigen400.gif" BORDER=0 ALT="Verzeker je eigen ......"><BR></A><BR> --> </TD> </TR> <TR><TD align=center valign=middle> <A HREF="http://www.verzekerjeeigenboot.nl "TARGET="_BLANK"><BR> <IMG SRC="Afbeeldingen/Verzekerjeeigenboot400.gif" BORDER=0 ALT="Verzeker je eigen boot"><BR></A><BR> </TD> <TD align=center valign=middle> <A HREF="http://www.financierjeeigenboot.nl "TARGET="_BLANK"><BR> <IMG SRC="Afbeeldingen/Financierjeeigenboot400.gif" BORDER=0 ALT="Financier je eigen boot"><BR></A><BR> </TD> </TR> <TR><TD align=center valign=middle> <A HREF="http://www.verzekerjeeigenauto.nl "TARGET="_BLANK"><BR> <IMG SRC="Afbeeldingen/Verzekerjeeigenauto400.gif" BORDER=0 ALT="Verzeker je eigen auto"><BR></A><BR> </TD> <TD align=center valign=middle> </TD> </TR> </TABLE> <!-- Contact --> <H3>Postadres</H3> <TABLE border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><TR><TD valign=top width=200> <FONT>Verzeker je eigen Uitvaart&nbsp;<BR> Postbus 8094<BR> 1802 KB Alkmaar<P> </TD> <TD valign=top><FONT> <TABLE border=0 cellpadding=0 cellspacing=0> <TR><TD><FONT> </TD><TD><FONT> </TD></TR> <TR><TD><FONT> </TD><TD><FONT> </TD></TR> <TR><TD><FONT> </TD><TD><FONT></TD></TR> </TABLE> </TD> </TR> <TR><TD colspan=2><H3>Bezoekadres</H3></TD></TR> <TR><TD valign=top> <FONT>Kantoor Alkmaar&nbsp;<BR> Ampèrestraat 3<BR> 1817 DE Alkmaar </TD> <TD valign=top><FONT> Kantoor Haskerhorne:<BR> Haulsterweg 28<BR> 8506 BJ Haskerhorne </TD> </TR> </TABLE> <P> <H3>Telefoon</H3> <TABLE border=0 cellpadding=0 cellspacing=0> <TR><TD><FONT>Tel.:&nbsp; </TD><TD><FONT>072 - 540 8490 / 0513 - 414 460</TD></TR> <TR><TD><FONT>Fax:&nbsp; </TD><TD><FONT>072 - 540 8484 / 0513 - 414 454</TD></TR> </TABLE> <P> <!-- Einde inhoud --> <A HREF="http://www.hotfrog.nl/Companies/SEDW-Alkmaar_1">SEDW op Hotfrog</A> <BR> <A HREF="http://www.hotfrog.nl/Companies/SEDW-Alkmaar_1/FullPressRelease.aspx?id=17907" TARGET="_NEW">18 November 2008: Gratis inloopspreekuur Financiële & Juridische Dienstverlening</A> <BR> <A HREF="http://www.hotfrog.nl/Companies/SEDW-Alkmaar_1/FullPressRelease.aspx?id=20655" TARGET="_NEW">20 Januari 2009: Gratis inloopspreekuur Financiële & Juridische Dienstverlening</A> <BR> <A HREF="http://www.hotfrog.nl/Companies/SEDW-Alkmaar_1/FullPressRelease.aspx?id=21339" TARGET="_NEW">De Goedkoopste Woonbootverzekering?</A> <BR> <A HREF="http://www.hotfrog.nl/Companies/SEDW-Alkmaar_1/FullPressRelease.aspx?id=21343" TARGET="_NEW">Betaal niet teveel voor uw autoverzekering!</A> <BR> <A HREF="http://www.hotfrog.nl/Companies/SEDW-Alkmaar_1/FullPressRelease.aspx?id=21532" TARGET="_NEW">17 Maart 2009: Gratis inloopspreekuur Financiële & Juridische Dienstverlening </A> <BR> <A HREF="http://www.hotfrog.nl/Companies/SEDW-Alkmaar_1/FullPressRelease.aspx?id=21585" TARGET="_NEW">Frank’s financiële avonturen nu ook op SEDW.nl </A> <BR> <A HREF="http://www.hotfrog.nl/Companies/SEDW-Alkmaar_1/FullPressRelease.aspx?id=21586" TARGET="_NEW">SEDW lanceert website uitvaartverzekering Verzeker je Eigen Uitvaart ( verzekerjeeigenuitvaart.nl ) </A> <BR> <P> Bekijk ook:<BR> <A HREF="http://www.verzekerjeeigen.nl" TARGET="_BLANK">Verzeker je eigen .......</A><BR> <A HREF="http://www.verzekerjeeigenauto.nl" TARGET="_BLANK">Verzeker je eigen auto</A><BR> <A HREF="http://www.verzekerjeeigenboot.nl" TARGET="_BLANK">Verzeker je eigen boot</A><BR> <A HREF="http://www.financierjeeigenboot.nl" TARGET="_BLANK">Financier je eigen boot</A><BR> <A HREF="http://www.sedw.nl" TARGET="_BLANK">SEDW (Schoen En De Wit)</A><BR> <A HREF="http://www.sedwwatersport.nl" TARGET="_BLANK">SEDW Watersport</A><BR> <A HREF="http://www.antarisfinanceandinsurance.com" TARGET="_BLANK">Antaris Finance and Insurance</A><BR> Verzeker je eigen uitvaart, SEDW, Uitvaart, verzekeren, verzeker, uitvaartverzekering, begravenisverzekering, assurantie, begravenis, begrafenis, begankenis, begrafenisstoet,begrafenisplechtigheid, uitvaartplechtigheid, begraving, graflegging, teraardebestelling, lijkstoet, lijkstaatsie, uit vaart, begraven, crematie, cremeren, begraaf, kerkhof, begraafplaats, tussenpersoon, assurantiekantoor, voordelig, Klaverblad, dood, doodgaan, doodgegaan, sterven, sterf, gestorven, creperen, heengaan, heengegaan, einde, overleden, overlijden, wijlen, omgekomen <LINK HREF="http://www.sedw.nl" TARGET="_blank" Title="SEDW verzekeringen"> <LINK HREF="http://www.verzekerjeeigen.nl" TARGET="_blank" Title="Verzeker je eigen ......."> <LINK HREF="http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl" TARGET="_blank" Title="Verzeker je eigen uitvaart"> <LINK HREF="http://www.verzekerjeeigenauto.nl" TARGET="_blank" Title="Verzeker je eigen auto"> <LINK HREF="http://www.verzekerjeeigenboot.nl" TARGET="_blank" Title="Verzeker je eigen boot"> <LINK HREF="http://www.financierjeeigenboot.nl" TARGET="_blank" Title="Financier je eigen boot"> <LINK HREF="http://www.sedwwatersport.nl" TARGET="_blank" Title="SEDW Watersport"> <LINK HREF="http://www.antarisfinanceandinsurance.com" TARGET="_blank" Title="Antaris Finance and Insurance"> <LINK HREF="http://www.antarisfinanceandinsurance.nl" TARGET="_blank" Title="Antaris Finance and Insurance"> <P> <a href="Inhoud_Uitvaartverzekering.htm">De goedkoopste uitvaartverzekering (goedkoper dan Dela, Monuta en Yarden)</a><BR> <a href="Uitvaartverzekering_Produktinfo.htm">Uitvaartverzekering produktinfo</a><BR> <a href="Uitvaartverzekering_Berekenen.htm">Uitvaartverzekering berekenen premie (en indien u wilt de verzekering afsluiten)</a><BR> <a href="Uitvaartverzekering_Kostenuitvaart.htm">Uitvaartverzekering kosten uitvaart berekenen</a><BR> <a href="SEDW.htm">SEDW verzekeringen, hypotheken en pensioenen</a><BR> <a href="Downloads.htm">Downloads uitvaartverzekeringen</a><BR> <a href="Links.htm">Links uitvaartverzekeringen</a><BR> <a href="Contact.htm">Contact uitvaartverzekeringen</a><BR>
Verzeker je eigen Uitvaart
Ampèrestraat 3
1817 DE Alkmaar
Tel: 072 - 540 8490